Dinàmiques i tallers per a persones aturades

Dinàmiques i tallers per aturats, servei que ofereix Institut Talent Global

Dinàmiques i tallers per a persones aturades

Els valors i l’actitud amb la qual afrontem un nou repte són la clau per a trobar la millor feina. L’empenta, el convenciment i la perseverança ens porten a l’objectiu, sí o sí.

 

La desvalorització és el primer que hem de superar, ja que la nostra actitud és clau per a superar-nos i superar el repte de trobar la millor feina per a nosaltres. El currículum i la nostra formació són importants, però també ho és la nostra estabilitat emocional a l'hora d’afrontar el camí cap a la nova feina.

Programes i empoderament persones i equip

Definició

La crisi que ens envolta no afecta a tothom per igual, i a un col·lectiu que en gran manera la pateix, són les persones aturades; i per sortir-se'n, no n'hi ha prou amb acompanyament i l'assessorament curricular i formatiu, la part emocional condiciona, i força, l'actitud i la manera d'afrontar la buscada per a la consecució d'una bona feina.

L’actitud amb la qual afrontem el nou repte que ens proposa la vida és clau. Avui i com sempre les empreses busquen persones tècnicament capaces per a fer la feina o activitat esperada; però cada cop més es demanen altres elements singulars, com per exemple els idiomes, la capacitat de relacionar-se amb el món virtual i especialment, i com a element importat, es valora força l’actitud, entesa com a iniciativa, capacitat de treballar amb equip, tenir autonomia, ser resolutius, saber-nos implicar, ser organitzats i comunicar-nos amb empatia.

El pou de la desvalorització i la desesperança arrossega a la majoria de persones aturades, hem de donar-los estratègies que els permetin superar-se per trobar una nova feina i/o oportunitat, la valorització personal és clau. L’actitud i l’acció compromesa que són els dos motors claus per a superar el repte.

Objectiu del projecte

Aquest projecte pretén treballar primer des del retrobament i potenciació dels valors personals, com a eina de creixement que ens reforça i potencia, per aconseguir l’objectiu, i en aquest cas, una feina. Al primer taller.

En segon lloc es treballarà la identificació dels valors necessaris per aconseguir feina i  des de l’alineació amb els valors personals, definirem un pla d’actuació congruent d’acord amb els valors i objectius plantejats, amb el compromís necessari per aconseguir feina. Al segon taller.

Proposta de treball i metodologia

Treballarem amb dos tallers, d'aproximadament 3 hores cada un, en total 6 hores de vivències, coneixements i aprenentatges de vida.

En els tallers es treballarà a partir de la nostra metodologia GEP 5x3. Vinculant els 5 passos que els permetran desenvolupar-se: l’atenció, el joc, la reflexió i l’acció per a comprendre i créixer. I ho farem amb 3 eines: el joc Valors autocoaching, l’educació Experimental, i el coaching i la Programació Neurolingüística (PNL) els quals  consideren una combinació ideal per aconseguir els objectius proposats.

Abraham Lincoln (ex president dels Estats Units)
“Els que esperen que les coses els arribin, és possible que en rebin algunes...!, però sols seran les abandonades pels que surten a buscar-les!.....”
Abraham Lincoln (ex president dels Estats Units)

Per a més informació consulta la nostra presentació

Els altres serveis destacats per a persones i equips

Si vols conèixer altres dels nostres serveis accedeix a

Sessions i acompanyaments personals

Cohesió i motivació d'equips esportius i empresarials

T’interessa el tema? Vols saber més? Tens algun dubte?

T’interessa una experiencia enriquidora?
Si vols tens a la teva disposició una sessió gratuita.

Els nostres últims tallers

Testimonis recolzaments personals

Que diuen els que m'han provat