Programes i empoderament joves

La nostra prioritat on els joves i els acompanyem amb la metodologia G.E.P. 5X3

Gaudint de l’Empoderament Participatiu

 

És una metodologia pròpia, nova i única que combina l’empoderament a través dels valors amb dinàmiques participatives per arribar a una reflexió que ens porti a voler superar-nos per nosaltres mateixos.

Formem i empoderem joves perquè tinguin criteri propi, assentin el seu caràcter i es proclamin no dependents. Auto coneixement, autoestima i autoconvenciment, són les nostres claus.

Empoderar és l’art d’acompanyar a persones i equips, perquè es retrobin, siguin conscients de les seves potencialitats, perquè visquin i gaudeixin de les seves oportunitats construint a la vegada el seu futur.

Treballar amb i des dels valors és la millor estratègia, per a millorar les nostres capacitats i la nostra conducta, una estratègia que ens reforça l’auto coneixement i l’autoestima, que ens permet empoderar-nos per a la participació activa i lliure, en la societat que ens acull i en la nostra vida.

JJ Verge Oms

"Crec que treballar l’empoderament amb i des dels valors és un bon camí per a millorar les nostres capacitats i la nostra conducta, un camí que ens porta cap a l’auto coneixement i l’evolució personal, que ens permet empoderar-nos i motivar-nos per a la participació activa i lliure en la societat que ens acull i en la nostra vida."

JJ Vergé Oms

Joves i valors a l’escola

Joves, valors i esports

Joves, valors i emprenedoria